duminică, ianuarie 23

COVID 19: Noi restricţii pentru prevenirea răspândirii virusului

HOTĂRÂRE nr. 52 din 05.11.2020
privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Având în vedere evoluția epidemiologică pe teritoriul României până la data de
05.11.2020,

Luând în considerare creșterea numărului de persoane infectate la național, precum
și creșterea zilnică a numărului de cazuri noi confirmate, implementarea deficitară a
măsurilor de prevenire, organizarea unor evenimente private, interacțiunea intensă și
mobilitatea persoanelor, aspecte care generează o presiune constantă asupra capacității
de gestionare a unităților administrativ – teritoriale și a sistemului sanitar,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și d) și art. 81 din OUG. nr. 21/2004
privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și
completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată,
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic
şi biologic, art. 9 alin. 1, art. 32 alin. 2, art. 37 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de
Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea
Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului
Național pentru Situații Speciale de Urgență,

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art. 1 Începând cu data prezentei hotărâri la nivel național, se instituie obligația
purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele
care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise, indiferent de
valoare ratei de incidență cumulate a cazurilor din ultimele 14 zile.

Art. 2 Toate instituțiile publice, precum și toți operatorii economici publici sau
privați au obligația organizării activității și desfășurării programului de lucru în regim de
telemuncă sau muncă la domiciliu, iar acolo unde specificul activității nu permite acest
lucru, se organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin
două grupe care să înceapă respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin 1
oră.

Art. 3 (1) În localitățile/județele unde valoarea ratei de incidență cumulată a
cazurilor în ultimele 14 zile depășește 3/1.000 de locuitori, se interzice circulația
persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22.00 – 06.00.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), circulația persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 22.00 – 06.00 pentru următoarele
motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată
de la distanță precum și pentru achiziționarea de medicamente.

Art. 4 (1) La nivel național pentru toate localitățile unde rata de incidență cumulată
este egală sau mai mare cu 6/1.000 de locuitori se va institui măsura carantinării localității
cu interzicerea deplasării circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei.

(2) Procedura de instituire a măsurii de carantină pentru localitățile prevăzute la
alin. (1) este cea reglementată prin Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor
măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic.

(3) Prin excepție de prevederile alin. (1), circulația persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 06.00 – 22.00 pentru următoarele
motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată
de la distanță;
c) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale
persoanelor, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
d) deplasarea pentru servicii de îngrijire personală;
e) deplasarea pentru servicii de alimentație publică cu excepția celor destinate
activității desfășurate în restaurante și terase care presupun consumul acestora în incinta
respectivelor spații.

(4) Prin excepție de prevederile alin. (1), circulația persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 22.00 – 06.00 pentru următoarele
motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată
de la distanță.

Art. 5 (1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele
sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de
serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt
obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria
răspundere, completată în prealabil.

(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data
nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării,
data completării și semnătura.

Art. 6 Măsurile stabilite în prezenta hotărâre sunt valabile pe o perioadă de 30 de
zile, la finalul acestora urmând a fi analizată evoluția situației epidemiologice, restricțiile
putând fi eliminate începând cu valoarea inferioară a ratei de incidență cumulată a
cazurilor din ultimele 14 zile în situația unui trend descendent, iar în cazul unui trend
ascendent se vor lua alte măsuri pentru limitarea răspândirii COVID-19.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național
de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte
administrative ale conducătorilor acestora.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *