sâmbătă, octombrie 16

Campanie de informare a angajatorilor cu privire la condiţiile în care aceştia pot angaja/detaşa cetăţeni străini pe teritoriul României

Inspecţia Muncii prin inspectoratele teritoriale de muncă a iniţiat o campanie de informare a angajatorilor cu privire la condiţiile în care aceştia pot angaja/detaşa cetăţeni străini pe teritoriul României.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi a desfăşurat în perioada 15 -19.03.2021 o companie de informare a angajatorilor care au cetăţeni străini angajaţi, acţiune prevăzută în Planul de cooperare operativă pentru depistarea angajaţilor străini ilegali şi combaterea muncii ilegale elaborat la nivelul Inspecţiei Muncii şi Inspectoratului General pentru Imigrări.

Instituţia noastră a transmis unui număr de 20 angajatori din judeţul Galaţi care au cetăţeni străini angajaţi o scrisoare de informare care a fost întocmită în scop preventiv, cu recomandarea de a consulta şi de a respecta integral legislaţia incidentă în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Condiţiile în care cetăţenii străini din state terţe, non-UE pot presta activităţi lucrative pe teritoriul României sunt stabilite de OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România şi a OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul Muncii republicat cu modificările şi completările ulterioare.

 

Despre angajarea cetăţenilor străini din state terţe, non-UE

Conform prevederilor art. 3(1) din OG nr. 25/2014 străinii cu şedere legală pe teritoriul României pot fi încadraţi în muncă în baza avizului de angajare obţinut de angajatori în condiţiile prezentei ordonanţe. Acelaşi act normativ stabileşte categoriile pentru care , prin excepţie, nu este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României.

Conform OG nr. 25/2014:

– Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi;

– Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României la un alt angajator, fără aviz de angajare, numai cu contract individual de muncă cu timp parţial, cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi;

– Avizul de angajare se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări la cererea angajatorului.

 

Despre detaşarea cetăţenilor străini din state terţe, non-UE

În conformitate cu prevederile art. 27^4 din OG 25/2014, beneficiarul prestării de servicii la care s-a dispus detaşarea cetăţenilor străini are următoarele obligaţii de informare:

– Să comunice de îndată Inspectoratului General pentru Imigrări orice modificare a situaţiei de fapt sau de drept care afectează îndeplinirea condiţiilor de eliberare a avizului solicitat;

– Să transmită inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul o comunicare privind detaşarea salariaţilor străini, în cel mult 5 zile de la data începerii activităţii acestora pe teritoriul României. Orice modificare a elementelor prevăzute în comunicare se transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul, precum şi Inspectoratului General pentru Imigrări în termen de maximum 5 zile de la data producerii acesteia.

 

De asemenea, angajatorii au obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea persoanelor care urmează a fi angajate în toate aspectele legate de muncă cu respectarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Laurenţiu ASAFTEI

Inspector ŞefFaci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *