joi, august 5

ITM: Campanie Naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În perioada 29.03 – 14.04.2021 s-a desfăşurat Campania Naţională privind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, de către agenţii de muncă temporară şi de către utilizatorii salariaţilor temporari.

Motivarea Campaniei

Activitatea de „leasing de personal” desfăşurată de agenţii de muncă temporară prin punerea la dispoziţia utilizatorilor români sau străini a lucrătorilor în baza contractelor de muncă temporare reprezintă un segment important pe piaţa muncii din România. Având în vedere că verificarea respectării prevederilor legale în acest domeniu de activitate reprezintă o componentă în activitatea de control a modului de desfăşurare a relaţiilor de muncă, cât şi pentru aducerea la îndeplinire a acţiunilor de control cuprinse în Programul-cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2021, a fost declanşată această campanie.

Totodată, ţinând cont de problemele sesizate de către cetăţenii români puşi la dispoziţia beneficiarilor străini prin intermediul agenţilor de muncă temporară, care implică detaşarea transnaţională, este necesară desfăşurarea unei astfel de campanii, cu extinderea verificărilor prin intermediul sistemului de Informare a Pieţei Interne (IMI).

Obiectivele Campaniei

  • Creşterea gradului de conştientizare a agenţilor de muncă temporară, a utilizatorilor şi a salariaţilor temporari în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile;
  • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenţii de muncă temporară şi a utilizatorilor a prevederilor legale în domeniul de referinţă;
  • Verificarea respectării de către agenţii de muncă temporară, care au obiect de activitate principală „Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului” CAEN 7820, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • Garantarea unui nivel adecvat de protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale, pentru lucrătorul pus la dispoziţie prin detaşare transnaţională pe teritoriul României şi pentru lucrătorul pus la dispoziţie prin detaşare transnaţională de pe teritoriul României.

Rezultatele obţinute în această campanie la nivelul judeţului Galaţi:

  1. în domeniul relaţiilor de muncă (RM):

– au fost verificaţi 11 agenţi de muncă temporară care aveau un număr de 4 contracte de punere la dispoziție aflate în derulare și 294 contracte de muncă temporară aflate în executare din care 7 în străinătate, precum şi 5 utilizatori ai salariaților temporari;

– nu au fost constatate încalcări ale legislației în domeniu;

  1. în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM):

– au fost verificaţi 12 agenţi de muncă temporară care au pus la dispoziție un număr de 306 salariați. Au fost dispuse 3 măsuri pentru remedierea celor 3 neconformități constatate:contracte cu clauze SSM incomplete, instruire necorespunzătoare, organizare activitate de prevenire și protecție necorespunzătoare şi au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale (avertismente) unui număr de 2 agenţi de muncă temporară;

– au fost verificaţi 3 utilizatori ai salariaților temporari având un număr total de 288 salariați detașati. A fost dispusă o măsură pentru o neconformitate constatată – instruirea efectuată în domeniul SSM a personalului pus la dispoziţie este necorespunzătoare şi a fost aplicată o sancţiune contravenţională (avertisment).

 Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *