marți, ianuarie 18

Două posturi vacante scoase la concurs

Primăria Comunei Liești scoate la concurs două funcții de execuție vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Cele două posturi sunt încadrate în compartimentul Registrul Agricol, respectiv funcția de Inspector (clasa I) și Referent (clasa III).

Condiţii de participare
 • a) Pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul registrul agricol:
  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomie sau medicină veterinară;
  – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

 • b) Pentru funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul registrul agricol:
  – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

a) Pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul registrul agricol:

Bibliografia:

 • 1. Constituţia României, republicată;
 • 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 6. Ordinul nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;
 • 7. Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;
 • 8. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 9. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 10. Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 11. Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 12. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 13. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 14. Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiilor şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 15. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau în echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 16. Hotărârea Guvernului nr. 401/2013 de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau în echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare.

  Tematica va cuprinde bibliografia integral.

  b) Pentru funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul registrul agricol:

  Bibliografia:

 • 1. Constituţia României, republicată;
 • 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 6. Ordinul nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;
 • 7. Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;
 • 8. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 9. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 10. Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 11. Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 12. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 13. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare.

  Tematica va cuprinde bibliografia integral.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *