marți, ianuarie 18

Concurs pe funcție publică în cadrul Primăriei Nicorești

Primăria Nicorești a scos la concurs un post de consilier debutant în cadrul instituției. Postul vacant este situat în compartimentul Stare civilă – Asistență socială.

Dosarele se pot depune la sediul instituției cu termen limită de 20 de zile începând de astăzi.
Proba scrisă se va susține pe data de 17.01.2022, ora 10:00.
Condiţii de participare
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.
Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs.
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.
Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Bibliografia:

  • Constituţia României, republicată;
  • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica de concurs cuprinde bibliografia integral.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *