miercuri, ianuarie 19

Etichetă: angajari

Angajări la Casa de Cultură Tecuci
ALOFM

Angajări la Casa de Cultură Tecuci

Casa de Cultură Tecuci cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, Tecuci, Jud. Galați, CUI 4973562, tel. 0372727260, în conformitate cu H.G. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant pe perioadă nedeterminată: – 1 post de Referent cu studii medii, IA, compartiment specialitate culturӑ. Condițiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute la art. 3, din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. REFERENT CU STUDII MEDII IA Condiții specifice de participare la concurs: a) studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; b) să aibă minim 7 ani de experiențӑ în specializarea „Coregrafie – dans” (Experiență demonstrată cu documente justificative). c) Activitate, experienț...
Spitalul de Psihiatrie din Galați angajează personal
ALOFM, JUDETEAN

Spitalul de Psihiatrie din Galați angajează personal

Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” din Galaţi organizează concurs de recrutarre pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, de execuţie, vacante, după cum urmează: 4 posturi de asistent medical generalist debutant/asistent medical general ist/asistent medical generalist principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată/postliceale, în secţiile cu paturi de psihiatrie; 1 post de asistent medical generalist debutant/asistent medical generalist/asistent medical generalist principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată/postliceale, în Centrul de Sănătate Mintală. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: - Asistent medical principal...
Şcoala Gimnazială „Ion Petrovici” angajează
ALOFM

Şcoala Gimnazială „Ion Petrovici” angajează

Şcoala Gimnazială „Ion Petrovici” din Tecuci, Judeţul Galați organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de muncitor II. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de s...
Post de funcționar public scos la concurs în cadrul instituțiilor tecucene
LOCAL

Post de funcționar public scos la concurs în cadrul instituțiilor tecucene

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci scoate la concurs un nou post de funcționar public în cadrul instituției. Postul de Consilier Debutant este situat în compartimentul GHIŞEU UNIC. Condiţii de participare - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice, specializarea drept sau în domeniul ştiinţe administrative. Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a au...
Post de consilier scos la concurs în cadrul Primăriei Nicorești
LOCAL

Post de consilier scos la concurs în cadrul Primăriei Nicorești

Primăria Comunei Nicorești scoate la concurs un post de consilier Clasa I (asistent) în cadrul compartimentului REGISTRUL AGRICOL FOND FUNCIAR. Dosarele se pot depune până pe 27 octombrie la sediul instituției.  Proba scrisă se va susține pe data de 8 noiembrie, ora 10:00. Condiţii de participare - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în oricare din domeniile: ştiinţe administrative, ştiinţe juridice sau ştiinţe economice; - vechime minima în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an. Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării an...
IPJ Galați angajează. 20 de posturi scoase la concurs
LOCAL

IPJ Galați angajează. 20 de posturi scoase la concurs

Inspectoratul de Poliție Județean Galați scoate la concurs un număr de 20 de posturi de agenți și ofițeri de poliție prin încadrare directă. Sunt scoase la concurs, prin încadrare directă, 8 posturi de ofițeri de poliție și 12 posturi de agenți de poliție. Înscrierile se fac on-line în perioada 23.09 - 05.10.2021, inclusiv în ziele nelucrătoare, numai în format electronic scanat, doar la adresa de e-mail sursaexterna@gl.politiaromana.ro ce aparține Inspectoratului Județean de Poliție Galați Pe data de 05.10.2021, după orele 16:00, nu vor fi luate în calcul cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată. Este interzisă înscrierea la concurs precum și transmiterea documentelor ce constituie dosarul de recrutare prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin o...
Locuri de muncă fără studii în instituțiile tecucene
LOCAL

Locuri de muncă fără studii în instituțiile tecucene

Compania subordonată Consiliului Local Tecuci, Piete Prest Tec SRL, este în căutare de personal fără studii în domeniul administrației publice sau al comerțului. Trei posturi cu studii medii au scos la concurs prin ALOFM Tecuci. Compania este în căutare de paznic, secetară și îngrijitor clădiri. Totodată, a fost scos la concurs și un alt post cu studii superioare, respectiv un post de consilier juridic. Persoanele interesate pot solicita informații companiei la numărul de telefon 0745068930 sau prin ALOFM Tecuci la numărul 0236.820.398.
Supermarketul PROFI angajează. Șapte locuri de muncă noi, fără studii
LOCAL

Supermarketul PROFI angajează. Șapte locuri de muncă noi, fără studii

Unul dintre cei mai importanți agenți economici din Tecuci, supermarketul PROFI, este în căutare de personal și pune la dispoziție 7 locuri de muncă, disponibile doar cu studii obligatorii, respectiv 10 clase finalizate cu diplomă. Retailerul este în căutare de casieri, vânzători, recepționer marfă dar și de lucrători comerciali în cadrul magazinelor din Tecuci și respectiv Galați. Persoanele interesate pot contacta compania prin telefon la numărul 0372568868 sau prin intermediul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Tecuci, respectiv la numărul de telefon 0236.820398. În același anunț privind locurile de muncă vacante disponibile pe raza Municipiului Tecuci, publicat de ALOFM Tecuci la data de 9 August 2021, regăsim alți doi agenți economici în căutare de person...
Agenţi economici locali în căutare de personal. Peste 70 de locuri disponibile
LOCAL

Agenţi economici locali în căutare de personal. Peste 70 de locuri disponibile

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă a publicat astăzi, 31.05.2021, lista locurilor de muncă vacante pentru Municipiul Tecuci. 18 agenţi economici locali sunt în căutare de personal calificat sau necalificat, supunând ofertei peste 70 de posturi vacante. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să sunaţi la numărul: 0236/820398.